Archivio per il giorno "maggio 11, 2012"

Nemesis * (A Morgana di Camelot)

Haiku

Tanka

Haiku

Haiku

Renga