Archivio per il giorno "luglio 7, 2013"

Canzone di Tanabata

haiku di Massimo Baldi

Su Nuvole di Tokyo…

Haiku di Flavia

Haiku dedicato – Tanabata – Francesca Casagrande

Bussokusekika

haiku di Tetractys

Junko Nomura racconta Tanabata

(Senbazuru) haiku di Eufemia

haiku di Lia Grassi

haiku di Maria Grazia Tomassini

senryu di Massimo Baldi

haiku di Eufemia

amore senza fine

haiku di Massimo Baldi

haiku di Maria Grazia Tomassini

Bàishù di Lia Grassi

haiku di Lucia

haiku di Elisa Guidolin

haiku di Eufemia