Archivio per il giorno "luglio 15, 2013"

Keiryù

merveille

senza la luna

baishu n.3 di Massimo Baldi

haiku

Tanabata Matsuri 2013 – E BOOK

haiku

Bàishù

sedoka per Hatsumomo – Eufemia