Archivio per il giorno "agosto 22, 2013"

senryu di Eufemia – geisha

Tanka- Furyu

katauta di Eufemia – Il Karyukai

Saburau – Samurai – keiryū di Eufemia

senryu

Haiku

Haiga

Shibi

Katauta

senryu di Eufemia – Sensu 扇子

haiku

haiku

___________________Keiryû

Sakè