Archivio per il giorno "ottobre 16, 2013"

….Haiku

…..Haiku

haiku

Haiku

haiku di Eufemia- (leggendo Fujiwara No Toshinari)

haiku – giornata d’afa

haiku di Flavia

Haiku (ardito gemere)

senryu di Eufemia