Archivio per il giorno "luglio 7, 2014"

….Katauta….Tanabata

haiku

Tanabata – Luigi

Baishù

Senryu

Haiku

keiryū 渓流

haiku 俳句 2 – Eufemia

haiku

Senryu

Tanabata

Haiku per Tanabata 七夕祭り

haiku 俳句 1 – Tanabata Matsuri