Archivio per il giorno "luglio 25, 2016"

Haiku

Haiku

Haiku

haiku di Takeshi Mizuno

haiku di Vladislav Vassiliev

haiku 俳句 Eufemia

ti ho colta piena