Archivio dell'autore

Haiku

Haiku Narrativi

…Senryu

Haiku

…..Senryu

…….Haiku

Haiku

Senryū 川柳

Senryu

…Katauta

Haiku narrativi

…..Senryu

….Haiku Narrativi

Katauta

Haiku

Senryu

…… Haiku

….Katauta

…….Haiku

Senryu

…..Haiku narrativi

…..Senryu

…..Senryu

…..Senryu

……Haiku narrativi

…..Katauta

….Katauta

….Haiku

….Katauta

….Haiku

….Haiku

…..Haiku

sedoka

……Senryu

…….Senryu

……Senryu

……..Haiku

Senryu

Katauta