Archivio per la categoria "Angela Giordano"

Angela Giordano – Chrysanthemum 23

Angela Giordano – Haiku column

Angela Giordano

Angela Giordano – Haiga

Angela Giordano – Haiku column

Angela Giordano – PREMIO SPECIALE 150° ANNIVERSARIO SHIKI E SOSEKI a Matsuyama, in Giappone.

Angela Giordano – Haiku column

Angela Giordano – Haiku column

Angela Giordano – Haiku column

Angela Giordano

Angela Giordano

Angela Giordano – Haiku Column

Angela Giordano – Haiku column

Angela Giordano – Okuribi Samhain 22

Angela Giordano – Tanka

Angela Giordano

Angela Giordano – Mainichi

Angela Giordano

Angela Giordano – Tanka

Angela Giordano

Angela Giordano – Tanabata Matsuri

Angela Giordano – Tanabata Matsuri

Angela Giordano – Tanabata Matsuri

Angela Giordano – Tanabata Matsuri

Angela Giordano – haiku

Angela Giordano – Mother’s day

Angela Giordano – Mother’s day

Haiga di Angela Giordano

Haiku

Uno haiku e una tanka di Angela Giordano

Due haiku di Angela Giordano

tanka

haiku

Due haiku di Angela Giordano

tanka

L’intervista ad Angela Giordano – Haijin di Memorie di una geisha

Haiku

haiku

haiku

tanka