Archivio per la categoria "Arashisei"

Andrea Festa (Arashisei)

sedoka di Francesca e Arashisei

Haiku

Haiku

VU #8

Haiga

Haisan

Haiku

Intervistando-CI: l’intervista ad Arashisei (Andrea Festa)

Haiku

sedoka a 4 mani

Senryu

Senryu

Haikai dolomitico

Haiku

Keiryu

Autumn leaves sedōka

Haiku

Renga a 4 mani – Eufemia&Arashisei

Keiryu

Keiryu

Haiku*

VU #6

VU #5

Haiku di Arashisei – Da Le nuvole di Tokio

Tanabata Matsuri, e book collettivo di Autori Vari

The rains of Castamere*

Viandante urbano #4

Tanzaku

Tanzaku

Viandante urbano #3

Viandante urbano #2

Viandante urbano #1

Jisei no ku – Poesia della morte*

Haikai – Punti di vista

Senryu

Mattina

Haiku

Tanka – Scacciando Inquietudini

Haiku