Archivio per la categoria "Fuyu – inverno"

Haiku

Tanka

Semplicemente haiku – Flavia

Katauta [4]

haiku 俳句 Eufemia

haiku 俳句 Eufemia

haiku Eufemia

haiku Eufemia

haiku – Eufemia

haiku Eufemia

katauta di Eufemia

haiku di Flavia

haiku

Mistica neve

pensiero e neve

fruscio nel canneto

Pagine

haiku di Eufemia

Haiku

Haiku…Bianca la neve

Un filo rosso

Haiku

tanka di Ki no Tsurayuki

haiku 俳句 di Eufemia

Haiku

haiku

haiku

haiku

keiryū 渓流 di Eufemia

haiku

Haiku

Haiku

haiku 俳句

keiryū 渓流 di Eufemia

keiryū 渓流 di Eufemia

keiryū 渓流 di Eufemia

haiku

haiku di Eufemia

keiryū 渓流 di Eufemia

haiku 俳句 di Eufemia