Archivio per la categoria "Giappone mon amour 2014"

Dipinto Giapponese …WA ..KEI..SEI…JAKU

dalla morte…. un germoglio

Senryu – In ricordo dello tsunami dell’11 marzo 2011

Haiku… mille gru

onda interminabile

Senryu…Monte Fugj

Haiku

Senryu…Giardino

katauta di Eufemia

katauta di Eufemia

senryu

haiku di Flavia

haiku di Flavia

Senryu…KODAMA (Spirito)

Senryu …nure-onna

Katauta

haiku narrativi – Eufemia

Senryu..l’uomo e il ventaglio

Keiryū

Haiku….pavone

Senryu…Seimei Handan

Haiku

keiryū 渓流 di Eufemia

Senryu Coniglio lunare

Senryu piccola donna

senryu

[I]H

haiga di Eufemia

83HD

katauta di Eufemia – Cha no yu

Haiku…Mokuroku

tanka di Eufemia -~ Hinamatsuri 雛祭り

Haiku cade la luna

haiku di Eufemia

Haiku…antica strada

haiku di Eufemia

Giappone Mon amour! Settimana tematica 5 – 11 Marzo

Giappone mon amour

Teru teru bozu e un mio Haiku