Archivio per la categoria "Marco Pilotto – Haiku neri"

~*

haiku

haiku

haiku

Notte di San Lorenzo – catena di haiku

haiku concorso matsuo basho AIH

cade e ricade …

haiku di Luigi

haiku

haiku

2 haiku

I vincitori e le menzioni di “Haiku tradizionali”

haiga

keiryū

haiku

Aspettando Natale 2013,,, pronti qua

haiku

La Via Lattea

Kaki, keiga

haiku wo kaku hito

stretti fra loro

keiryu