Archivio per la categoria "Marina Bellini"

Marina Bellini

Marina Bellini – Okuribi Samhain 18

Marina Bellini – Tanabata Mitsuri

Summer, il mio haiku commentato da Nicholas Klacsanzky e tradotto da Marina Bellini

haiku

haiku

haiku

haiku

tanka

katauta

haiku

haiku

Notte di San Lorenzo – catena di haiku

băishù