Archivio per la categoria "Orofiorentino"

Haiku

Senryū 川柳

Senryu

…Katauta

Haiku narrativi

…..Senryu

….Haiku Narrativi

Katauta

Senryu

…… Haiku

…….Haiku

Senryu

…..Haiku narrativi

…..Senryu

…..Senryu

…..Senryu

…..Katauta

….Katauta

….Haiku

….Katauta

….Haiku

….Haiku

…..Haiku

sedoka

……Senryu

…….Senryu

……Senryu

……..Haiku

Senryu

Katauta

Senryu

Senryu

Haiku narrativi

Senryu

Haiku

Haiku

Haiku narrativi

Haiku

Haiku

Senryu