Archivio per la categoria "Tanabata Matsuri 2013"

haiku di Lia Grassi

haiku di Maria Grazia Tomassini

senryu di Massimo Baldi

haiku di Eufemia

amore senza fine

haiku di Maria Grazia Tomassini

Bàishù di Lia Grassi

haiku di Lucia

haiku di Elisa Guidolin

haiku di Eufemia

Keiryu

katauta di Francesca

haiku di Flavia

Appendiamo tanzaku a Tanabata!!!

Tanabata Matsuri su Memorie di una Geisha