Archivio per la categoria "Tanabata Matsuri 2016"

tanabata keiryu

tanabata haiku

Tanka d’addio…

Masuyouni (desiderare in giapponese)

lungo respiro

ultimo bacio

tintinna il vento

tanka

keiryū 渓流 Eufemia

Haiku

Tanka

sedoka Eufemia

due haiku di Doris Pascolo

haiku

Haiku

Keiryu

[158] Tanabata

Senryu di Massimo Baldi

Rosso desiderio

7 luglio

Katauta

keiryū 渓流 Eufemia

Haiku – Tanabata

Haiku di Ylenia

katauta Eufemia

haiku

Tanabata

Senryu di Massimo Baldi

Haiku di Kobayashi Issa tradotti per Memorie da Valeria Simonova- Cecon

katauta

Senryu

tanka

Tanka Eufemia

Tanka di Ylenia Monelli e Massimo Baldi

haiku俳句 Eufemia

senryu

~ La leggenda di Orihime e Hikoboshi – Dalla pagina FB “The clouds of Tokyo”

Haiku

katauta

Tanabata Matsuri 2016