Archivio per il mese "marzo, 2016"

Due haiku Eufemia (foto mie)

haiku Eufemia – sulla foto di Paolo Sdruscia

Haiku

Haiku-1

Haiku: tra inverno e primavera

Haiku